DL History
Tầm nhìn - sứ mệnh
Tầm nhìn:
Là Doanh nghiệp Phân Quyền Hàng đầu việt nam trong lĩnh vực Nhượng quyền thương hiệu như Coffee, Academy, hotel, chăm sóc sức khỏe, spa và dịch vụ hàng tiêu dùng chất lượng cao

Sứ mệnh :
Sứ Mệnh History là không những giúp hàng triệu người trên toàn lãnh thổ Việt Nam có công ăn việc làm thu nhập Ổn định, bền vững và lâu dài
Và là nơi cùng nhau thay đổi được Tư Duy và Nâng Tầm Trí Tuệ

Giá trị cốt lõi của History:
Mang giá trị về kiến thức, về tư duy và đặt quyền lợi của thành viên tham gia lên hàng đầu
Tất cả sản phẩm trong hệ sinh thái điều là tự nhiên 100%. Mục đích chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất

History – Cùng Viết Lên Lịch Sử
s